Những bức ảnh khiến bạn giật mình khi nhận ra công nghệ đã thay đổi cuộc sống của chúng ta nhiều như thế nào

Những bức ảnh khiến bạn giật mình khi nhận ra công nghệ đã thay đổi cuộc sống của chúng ta nhiều như thế nào Đây là chiếc máy tính “cỡ nhỏ” PDP-7 được sản xuất bởi Tập đoàn thiết bị kỹ thuật số vào năm 1965. Tại thời điểm đó đây là chiếc máy tính…