Do đặc thù của sản phẩm linh kiện điện tử, cửa hàng không bảo hành linh kiện điện tử.

Với các sản phẩm, thiết bị, thời hạn bảo hành khác nhau. Tùy từng sản phẩm nhưng chúng tôi luôn hướng đến quyền lợi của Quý khách. Với cái sản phẩm bị lỗi do sử dụng, cửa hàng sẽ sửa chữa bảo hành với giá tốt nhất cho Quý khách.