Đèn Cảm Biến Năng Lượng Mặt Trời

49.000

1. Tấm pin mặt trời: Tấm pin mặt trời đa tinh thể 5V 0.6W, lỗ gắn tường. IP65 Pin lithium-ion
2. 3.7V800mAh.
3. LED: LED 20 màu trắng